EDUKACIJA

Komora diplomiranih sanitarnih inžinjera organizira edukaciju svojih članova i šire društvene zajednice u oblasti sanitarnog inžinjerstva. Prati najnovija dostignuća u oblasti javnog zdravstva i očuvanja okoline i okolinskog inžinjerstva i prezentuje ih članovima Komore, te organizuje edukaciju članova u skladu sa istima.

 

 

U organizaciji Komore diplomiranih sanitarnih inžinjera FBiH organizirane su edukacije o primjeni sanitarno higijenskih procedura u objektima. Educirani stručnjaci osposobljeni su za savjetovanje i primjenu sanitarno – higijenskih procedura u objektu. Primjenu sanitarno – higijenskih procedura u objektima educirani stručnjaci mogu vršiti prema uputstvu i odobrenju predsjednika KSIFBIH, Amar Ibrulj.

Sve informacije možete dobiti na:

edukacija.ksifbih@gmail.com

 

EDUCIRANI STRUČNJACI ZA PRIMJENU SANITARNO – HIGIJENSKIH PROCEDURA U OBJEKTIMA
1 AMAR IBRULJ
2 AMMAR MEMIJA
3 AZRA ŠAIN
4 ANJA BOTIĆ
5 ANA LOVRIĆ
6 ALENA BJELIĆ
7 AMRA BAJEVIĆ
8 DAMIR BUDIMLIĆ
9 DRAGANA PAŽIN
10 DINO ĆEMIĆ
11 EDINA KOČAN
12 EDINA ALISPAHIĆ
13 EMIR BRLJAK
14 ELVIR BAJRAMOVIĆ
15 IVANA BUNTIĆ
16 IZET SMAJIĆ
17 JASMINA H. BAJRAMOVIĆ
18 JASMIN ŠABANI
19 JELENA GRIZELJ
20 JASMIN PARLA
21 KENAN MEŠIĆ
22 KANITA KUČEVIĆ
23 LIDIJA ŠIMUNAC
24 MIRZA TAHMIŠČIĆ
25 MAJA PETROVIĆ
26 MIRZA IBRAHIMPAŠIĆ
27 MUSTAFA IBRAHIMI
28 MEJREMA SUBAŠIĆ
29 MUDŽEJNA BOTIĆ
30 MINELA HABOTA
31 MIRZA ŠĆETA
32 MUHAMED DUPOVAC
33 NEDELJKA FERHATOVIĆ
34 SAMRA BEGANOVIĆ – FRANJIĆ
35 STIPE ČELAN
36 SEFEROVIĆ ESAD
37 SEĐAD BALIHODŽIĆ
38 TANJA TEPAVČEVIĆ