GALERIJA

OKRUGLI STOL NA TEMU – “Aktuelno stanje u sektoru pružanja DDD usluga, sa osvrtom na novu zakonsku regulativu”

Edukacija 1. – Primjena sanitarno – higijenskih procedura

 

Edukacija 2. – Primjena sanitarno – higijenskih procedura