SAVJETOVANJE

Komora pruža savjetovanje za poslove koji se vežu za zaštitu zdravlja ljudi i okoline kroz rad i nadzor u oblastima vode, zraka, tla i namirnica (ishrane), kroz higijensko – sanitarne principe.

Savjetovanje za:

  • Rad i koordinacija rada na poslovima dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.
  • Sprečavanje i suzbijanje intrahospitalnih infekcija.
  • Higijensko-sanitarni nadzor u objektima za proizvodnju i promet životnih namirnica.
  • Sanitarno-higijenski nadzor u rekreativno-banjskim objektima.
  • Vođenje dokumentacije i praćenje i uvažavanje normativnih aspekata u zaštiti zdravlja pojedinaca.
  • Higijensko-sanitarni nadzor i predlaganje mjera za otklanjanje utvrđenih nedostataka u ostalim javnim objektima.
  • Izrada jelovnika za bolesne i zdrave populacione skupine.
  • Preventivni sanitarni nadzor.
  • Zdravstveno-vaspitni rad u domenu okolinskog zdravlja, na svim nivoima i u svim oblastima.
  • Principi upravljanja otpadom.

Sve informacije možete dobiti na:

savjetovanje.ksifbih@gmail.com