POZIV NA OKRUGLI STOL – “Aktuelno stanje u sektoru pružanja DDD usluga, sa osvrtom na novu zakonsku regulativu”

  • 0

POZIV NA OKRUGLI STOL – “Aktuelno stanje u sektoru pružanja DDD usluga, sa osvrtom na novu zakonsku regulativu”

Category : Uncategorized

prijavnica za okrugli stol

 

Broj : 94-05/16

Sarajevo, 10.05.2016.

 

PREDMET: POZIV NA OKRUGLI STOL

 

Poštovani,

Obzirom da je posljednji okrugli stol koji je organizovala Komora sanitarnih inžinjera Federacije BiH privukao znatnu medijsku i stručnu pažnju odlučeno je da se organizuje sljedeći sastanak istoga tipa.

 

Tema ovoga okruglog stola je aktuelno stanje u sektoru pružanja DDD usluga, sa osvrtom na novu zakonsku regulativu. Obzirom da je veliki broj članova naše Komore upravo angažovan u ovom sektoru smatramo da je nastala potreba za ovakvim konstruktivnim i sveobuhvatnim sastankom.

Sastanak je planiran za 14.06.2016. godine sa početkom u 14:00, mjesto održavanja “Centar za podršku biznisu” općine Centar Sarajevo, adresa Muhameda Kantardžića 3 (zgrada “Svjetlost”).

 

Pozivamo Vas da imenujete Vašeg predstavnika koji bi prisustvovao ovom sastanku, koji bi stručnu i drugu prisutnu javnost upoznao sa aktuelnim problemima, te kako bismo zajedničke probleme formulisali u jedinstvene zaključke koji će se uputiti prema nadležnim ustanovama i organima uprave.

Poziv se upućuje svim ustanovama i pravnim subjektima koje se bave djelatnošću dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

Radujemo se Vašem dolasku i očekujemo konstruktivne prijedloge za uspješniju budućnost zajedničke nam struke.

Napomena: Obavezno ispuniti Prijavni obrazac (u prliogu maila) i dostaviti na E- mail komora.san.ing@gmail.com kako bi mogli planirati Vaše učešće.

 

 

Srdačan pozdrav,

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMORE SANITARNIH INŽINJERA FEDERACIJE BiH

Amar Ibrulj , dipl. san. ing.


Leave a Reply