STRUČNI ISPITI

Stručni ispiti – datumi polaganja

Federalno ministarstvo zdravstva utvrdilo je okvirne rokove za 2016. godinu u toku koji će biti organizirani i održani stručni ispiti za dole navedene profile zdravstvenih radnika. Nakon u cjelosti od šest mjeseci obavljenog pripravničkog staža, prijave je potrebno slati najkasnije 10 dana prije tačno utvrđenog termina polaganja stručnog ispita na adresu Federalnog ministarstva zdravstva: Titova 9, 71000 Sarajevo. Rješenje o odobrenju polaganja stručnog ispita, kao i poziv za pristupanje stručnom ispitu kandidati će dobiti pismenim putem. U skladu s Pravilnikom o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika (“Službene novine Federacije BiH”, br. 6/11, 10/11, 41/11, 81/12 i 58/15 ) uredno dokumentiranim zahtjevom za polaganje stručnog ispita se smatra:

-Zahtjev kandidata sa adresom i brojem telefona;

-Prijava zdravstvene ustanove u kojoj je obavljen pripravnički staž;

-Ovjerena kopija diplome. Ukoliko je diploma stečena izvan BiH, ovjerena kopija nostrifikacije diplome;

-Zaključena i ovjerena pripravnička knjižica.

U Federalnom ministarstvu zdravstva stručni ispit polažu sljedeći profili:

– doktori medicine
– doktori stomatologije
– magistri farmacije
– diplomirane medicinske sestre
– diplomirani inžinjeri medicinsko – laboratorijske dijagnostike
– diplomirani inžinjeri medicinske radiologije
– diplomirani sanitarni inžinjeri
– diplomirani fizioterapeuti
– inžinjeri medicinske biokemije

http://www.fmoh.gov.ba/index.php/usavrsavanja/strucni-ispiti

DIPLOMIRANI SANITARNI INŽINJERI

1. STRUČNA ISPITNA PITANJA STRUCNI   ( ISPIT_ PITANJA_ dipl_san_inzinjeri 50kb )
2. PRAVNI DIO (Ustav BiH, Ustav Federacije BiH, propisi iz oblasti zdravstva, propisi iz radnog odnosa i PIO)

PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE SA ZAVRŠENIM FAKULTETOM ZDRAVSTVENIH STUDIJA (140kb)