KONTAKT

Sjedište: ul. Vilsonovo šetalište broj 10, Sarajevo, Općina Novo Sarajevo
Kontakt telefon: 061 / 303 039
Transakcijski broj: 3386902231985344 UniCredit Bank ;
E-mail: komora.san.ing@gmail.com ;