KONTAKT

Sjedište: ul. Hasiba Brankovića broj 41, Sarajevo, Sarajevo-Novi Grad;
Kontakt telefon: 062 / 877 121;
Transakcijski broj: 3386902231985344 UniCredit Bank ;
E-mail: komora.san.ing@gmail.com ;
Predsjednik Komore: amar_ibrulj@hotmail.com.